RELIGION 1

NA3A läser kursen religion 1 och här besöker de Stockholms Stora synagoga. Kippa på huvudet gäller för män.

HS1 besöker Armémuseet och får känna på ett flintlåsgevär från Sveriges stormaktstid.