NA3A och modernismen

NA3A besöker Moderna Museet på Skeppsholmen för att möta konstverk och modernismens genombrott. Här passande för naturvetare framför Tatlins torn där guiden beskriver vision och konstruktion. Besöket följs upp med dikttolkning och diskussioner.

Foto: Adela Touma Text: Elisabeth Nagy