Besök av Johanna Lindbäck

Idag gästade barn- och ungdomsboksförfattaren Johanna Lindbäck Franska skolan. Hon berättade om sitt skrivande för eleverna i årskurs åtta. Eleverna hade förberett sig med att läsa hennes böcker och fick svar på många frågor.Johanna Lindbäck