IT-nytt

Nu har alla gymnasieelever i åk 1 fått Microsoft Surface lånedatorer och dessutom laddat sina datorer med 0ffice365. Lärarna gör samtidigt en IT-resa tillsammans med eleverna och arbetar vidare med att uppfylla läroplanens nya mål om digitalisering för att förbereda eleverna för både kommande studier och arbetsliv. Genom kollegialt lärande på skolan och i Microsofts nätverk arbetar pedagogerna kontinuerligt med att höja sin digitala kompetens i kombinationen med pedagogik.

kollegialt-larande

Bildtext: Johan, lärare i franska och svenska, och Eva, lärare i samhällskunskap och psykologi, delar erfarenheter.

Text och foto: Elisabeth Nagy