Läsårsdata för Vårterminen 2018

Vecka 1
Förskoleklass+ fritids: stängt
Måndag1/1
Förskoleklass+ fritids: stängtTisdag2/1
Förskoleklass + Fritids: öppetOnsdag3/1
Förskoleklass + Fritids: šöppet
Torsdag4/1
Förskoleklass + Fritids: öppet
Fredag5/1
Vecka 2
Studiedag
Förskoleklass + Fritids: öppet
Club Quatre: stängt
Måndag8/1
Samling i kyrkan:
09:00 Lst + Mst
11:00 Hst + Gy
Tisdag9/1
Vecka 9
Sportlov
Förskoleklass + Fritids: öppet
Club Quatre: stängt
MåŒndag-Fredag26/2 - 2/3
Vecka 10
Studiedag föšr lŠärare. Eleverna har lov
Förskoleklass + Fritids: stängt
Club Quatre: stängt
MΌndag5/3
Vecka 13
PåŒsklov torsdag-fredag
Förskoleklass + Fritids: šstängt
Club Quatre: stängt
Torsdag-fredag29/3-30/3
Vecka 14
Påsklov
Förskoleklass + Fritids: öppet tisdag-fredag, stängt måndag
Club Quatre: stängt
Måndag-fredag2/4-6/4
Vecka 17

MösspåtagningFredag27/4
Vecka 18
Lov
Förskoleklass + fritids stängt
Måndag30/4
Lov
Förskoleklass + fritids stängt
Tisdag1/5
Vecka 19
Lov Kristi him.Torsdag10/5
Lov Kristi him.Fredag11/5
Vecka 21
Studiedag
Förskoleklass + fritids öppet
Club Quatre stängt
Tisdag22/5
Vecka 23
LovOnsdag6/6
Vecka 24
Avslutning i kyrkan Lst+Mst kl. 09:00Tisdag12/6
Avslutning i kyrkan Hst 11:00Tisdag12/6
Avslutning i kyrkan Gy + studentexamen kl. 09:00
Onsdag13/6
Utspring G3 kl. 14:00-14:30Onsdag13/6
Vecka 25
Förskoleklass + fritids stänger kl. 14:00Onsdag20/6
Förskoleklass + fritids stängtTorsdag-Fredag21/6-22/6
Vecka 28
Förskoleklass + fritids sista dagen för vårterminen 2018Fredag 13/7
Vecka 33
Fritids öppnar efter sommarlovet (åk 1-3)Måndag13/8

 

 Läsårsdata för Höstterminen 2018

Vecka 33
Fritids öppnarMåndag13/8
Vecka 34
Samling, upprop åk FK-3 kl. 09:00
Samling upprop åk 4-9 10:30
Måndag20/8
Introduktion G1 13.00Måndag20/8
Samling / upprop Gy 10.00Tisdag21/8
Vecka 44
Hšöstlov
Förskoleklass+ fritids: öppet
Club Quatre: stängt
29/10-1/11
Förskoleklass + Fritids stäŠngt
Fredag2/11
Vecka 45
Studiedag MΌndag5/11
Förskoleklass + Fritids šstängt
Club Quatre är stängt
MΌndag5/11
Vecka 48
StudiedagTorsdag29/11
Förskoleklass + Fritids šöppet
Club Quatre är stängt
Vecka 51
Julavslutning FK- åk 6 kl. 09.00
Torsdag20/12
Julavslutning åk 7-9 & Gy kl. 10:30Torsdag20/12
Förskoleklass + fritids öppet
Club Quatre stängt
Fredag21/12
Vecka 52
Skolan är stängd