Bibliotekskataloger – för att hitta tryckta böcker (och e-böcker)

Franska skolans bibliotekskatalog

Du ser vilka böcker skolan har, men inte våra tidskriftsartiklar. Du ser om böckerna är utlånade eller ej, och du kan använda katalogen hemifrån, på skolans webbsida. Du kan också logga in med personnummer och pinkod för att se vilka böcker du har lånat och när de ska lämnas tillbaka.

 

Stockholms stadsbiblioteks katalog

Du ser de böcker som finns på alla bibliotek i hela Stockholms stad. Huvudbiblioteket vid Odenplan är störst. Skaffa snarast ett bibliotekskort (och pinkod!) dit om du inte har det. Då kan du söka böcker och artiklar, låna böcker och ladda ner e-böcker.

 

LIBRIS

Katalog för universitetsbibliotekens böcker. ”Vanliga” böcker, avhandlingar, rapporter, ofta på engelska, ibland svårare texter. (Böckerna kan också finnas på vanliga folkbibliotek, men det syns inte.) Om en bok bara finns på universitetsbiblioteket kan du gå dit och låna den (t.ex. Stockholms universitet, KTH, KI och Södertörn). Du tar med legitimation och skaffar ett lånekort där.

 

Franska skolans databaser

Varför använda en databas? För att en del material är låst och man skulle inte komma åt det direkt från webben. Det blir mer strukturerat och överskådligt. En databas är en betaltjänst som skolor och bibliotek abonnerar på.

NE, Alex författarlexikon, Landguiden och Mediearkivet.

NE.se – uppslagsverk, ordböcker och film. Skapa eget konto från skolans datorer som också funkar i mobilen och datorn hemma! På NE finns också många bra informationsfilmer, bl.a. från UR och BBC. Med NE-appen funkar det bättre i mobilen.

Landguiden funkar bara från skolan, hemifrån kommer du inte åt allt. Bra om man vill ha information om länder, geografi, politik etc.

Mediearkivet är en databas för tidningar, tidskrifter och webb. Du kan välja om du vill söka i alla källor (=väldigt många träffar!) eller avgränsa sökningen. Den funkar också bara från skolan.

 

Artiklar

Nyhetsartiklar, populärvetenskapliga artiklar och vetenskapliga artiklar – vad är vad?

Nyhetsartiklar och populärvetenskapliga artiklar kan man hitta direkt på webben när man googlar, på tidningarnas och tidskrifternas hemsidor men också i databaser. Franska skolans nyhetsdatabas heter Mediearkivet. Där finns svenska artiklar från nyhetstidningar, tidskrifter och webben.

Tryckta tidskrifter finns på biblioteken. På skolan har vi bl.a. Illustrerad Vetenskap, Forskning och Framsteg, Scientific American, National Geographic (på svenska och engelska), Populär historia. På Stockholms stadsbibliotek finns hur många som helst.

Pressdisplay kan man läsa nyhetstidningar från hela världen. Dessa kommer du åt via Stockholms stadsbibliotek.

Några kända internationella vetenskapliga tidskrifter inom naturvetenskap är Science http://www.sciencemag.org/ och Nature http://www.nature.com/ , samt The Lancet, inom medicin http://www.thelancet.com/ . Många av artiklarna går att läsa direkt, men en del kräver tyvärr inloggning.

Ibland hänvisar artiklarna till vetenskapliga rapporter och forskningsresultat. Då kan det vara bra med:

Vetenskapliga artiklar, t.ex. på

SwePub  (publicerat i Sverige, men ofta på engelska)

DiVA  (också Sverige)

Google Scholar http://scholar.google.se/ (internationellt)

EBSCO (via Stockholms stadsbibliotek, logga in):

PMC PubMedCentral – vetenskapliga artiklar inom biomedicin

Ibland kommer man inte åt alla artiklar, men man kan filtrera på ”free online” t.ex.

Vetenskapliga artiklar har ett s.k. abstract, en sammanfattning. Ibland räcker det att läsa den, för artiklarna kan vara ganska svåra. Om en vetenskaplig text är ”peer reviewed” är den granskad av andra forskare inom samma ämne

 

Informationsfilmer

Youtube – (en bra tutorial kan vara en bra ingång till ämnet, men som vanligt: Kolla källan!)

Utbildningsradion , NE Play. Ted talks

(Google – videos, SvtPlay, TV4Play etc…

 

Att tänka på:

Skriv ditt sökord på engelska för fler träffar.

I bibliotekskatalogerna: använd ”utökad sökning”, ”avancerad sök” etc, för att få en bättre filtrering och bättre träffar.

Om du inte skaffat ett personligt NE-konto innan så gör det nu. Då kommer du åt NE hemifrån, inkl UR:s filmer och NE:s ordboksapp (alternativ till Google translate)

ALLTID: KOLLA KÄLLAN!! Vem är avsändaren och vad har hen för avsikt?

 

Webben

Google – hur funkar det? Vi får olika sökresultat beroende på vad vi sökt på innan. Google är reklambaserat och anpassar visade träffar till tidigare sökningar. Sökningar på t.ex. Bing kan också få helt andra resultat.

Wikipedia

Använd Wikipedia! Det är sant att vem som helst kan skriva artiklarna där, men det förekommer också en hel del kontroll från andra som läser artiklarna, och många artiklar är bra. Välj gärna engelska Wikipedia för mer information. Använd referenserna i slutet av artikeln så ser du var författaren hämtat information från. Det brukar vara en bra ingång till ämnet.

Hör med din lärare om du får ange Wikipedia som källa. Den kan INTE vara enda källa.