Klicka här för ansökan till grundskolan.

 

Frågor och svar kring ansökan:

Vilken köplats har jag?

Vi tillämpar syskonförtur för elever på grundskolan.

Förskoleklass: Ni som kan vara aktuella för en placering kontaktas under december innevarande år.

Övriga: Vi kontaktar er när en placering blir aktuell.

 

Jag vill uppdatera kontaktuppgifter, hur gör jag?

Via Franska skolans hemsida, inloggning elevkö

 

Kan jag besöka skolan innan jag fått en placering?

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot besökare men om ni blivit erbjuden en placering bjuds ni in till skolan.

 

Har ni öppet hus?

Nej inte på grundskolan, endast för gymnasiet.

 

Vid övriga frågor kontakta inskrivning@franskaskolan.se