Föreningen Franska Skolans Vänner

Föreningen, med ursprung 1937, har till uppgift att stödja Franska Skolan ideellt och ekonomiskt. Den årliga avkastningen på donerat kapital ger föreningen möjlighet att ge skolan bidrag till läromedel på franska, stöd till praktikverksamhet, teater- och kulturaktiviteter, vissa önskade inventarier samt premier till förtjänta elever. Föreningen förvaltar även en särskild fond benämnd “Åhlén-Welin-Berger Fonden” enligt särskilt gåvobrev. Villkoren i gåvobrevet stadgar att stipendium utdelas till elever i Franska Skolan som “utmärkt sig för synnerliga kunskaper och färdigheter i företrädesvis franska språket”. År 2000 instiftade föreningen ett årligt studiestipendium.

Franska Skolans Vänners styrelse

Ordförande
Lotta Dracke, bostad 08-149192
E-post: lotta@dracke.se

Ledamöter
Björn Kullgard, arbete 08-598 88 901
E-post: bjk@adm.franskaskolan.se

Thomas Schanning, bostad 08 – 411 47 37
E-post : tschanning@hotmail.com

Ann Charlotte Odengran, mobil 070 373 77 91
E-post : mailto: acodengran@gmail.com

Helene Wehtje, bostad 08 – 717 99 09
E-post : helene@wehtje.se

Marianne Fredelius, bostad 08 – 673 04 29
E-post : m.fredelius@bredband.net

Madelaine Fredelius, mobil: 0707880865

E-post: Madelaine.fredelius@hotmail.com