Franska Skolans Bibliotek

Franska Skolan har ett väl utrustat och datoriserat bibliotek. Biblioteket är öppet och bemannat hela skoldagen av skolbibliotekarie Sara Victorin. Bokbeståndet förnyas kontinuerligt och är anpassat för alla åldrar. Biblioteket används flitigt och utgör en viktig resurs i undervisningen. Biblioteket ligger en trappa ner i huvudbyggnaden.

Telefonnummer till biblioteket är 08 598 88 911, mail sara.victorin@adm.franskaskolan.se

Biblioteket finns på Facebook och Instagram.

Informationssökning inför gymnasiet

I biblioteket finns:

  • Flera sittplatser och tre grupprum
  • Faktaböcker och skönlitteratur för grundskolan och gymnasiet
  • Skönlitteratur på svenska, franska, engelska
  • Tidningar och tidskrifter, svenska och utländska
  • Tillgång till faktadatabaser från skolans datorer
  • En datasal med åtta elevdatorer

Bibliotekskataloger

Faktadatabaser

Sök artiklar

Vetenskapliga artiklar – en del i fulltext

Tidningar och tidskrifter i biblioteket

Länksamlingar

Boktips