Franska Skolan – från förskoleklass till gymnasium

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag ca 950 elever och 130 anställda. Fritidsverksamhet bedrivs för barn i klass 1-4. Franska Skolan grundades 1862. Den drivs som stiftelse utan vinstintresse.

Aktuellt just nu

Intag förskoleklass läsår 18/19:

Nu har intaget startat för barn födda 2012 som står i kö till förskoleklass läsår 18/19.  För att erbjudas plats i en första omgång krävdes det 0 dagar i kötid d v s barnet ställdes i kö samma dag som han/hon föddes.