Utbyte med Monaco

I februari 2015 kom 20 elever från Lycée Albert Premier i Monaco. Ett

utbyte med Franska Skolans gymnasiums första årskurs. Alla var nyfikna

på sina brevvänner: hur lever de? Vad tycker de? I april åker våra ungdomar till sina brevvänner och får svar på sina frågor…