Studiebesök i Uppsala

Humanister från årskurs två och tre på gymnasiet gjorde den 21 november en kulturhistorisk resa till ett snötäckt Uppsala. Vi besökte bland annat Uppsala slott, Gustavianum och Domkyrkan för att studera arkitektur, vetenskapshistoria och bildkonst. Lunch intogs i studenternas restaurang Matikum vid Engelska parken. En dag i kulturens och bildningens anda!