Sommaravslutning grundskolan 2016

Kör och solister sjöng och spelade vackert och elevråd och rektor höll tal. Priser delades ut till elever i högstadiet som gjort framsteg i sina studier och åk 9 fick sina slutbetyg samt nomineringar till Carola Thams minnesfond på lågstadiet.

 

avslutning hög 2