Påsk i kyrkan

Eva Magnusson, Per Olsson och skolans kör välkomnar påsken i St Johannes kyrka.