Nyinvigning av nedre skolgården

skolg3      skolg 1

Lyckohjul och Oranginafest på skolgården.