Marie-Louise Reuter, tidigare rektor på Franska Skolan, har avlidit

Franska Skolans mycket värderade rektor, Marie-Louise Reuter, har i en ålder av 96 år avlidit.

Vi tänker på henne med värme och tacksamhet.

 

Johan Stenberg styrelseordf. Franska Skolan

Björn Kullgard Rektor Franska Skolan