Elever från spetsgruppen i franska årskurs 9 har satt upp musikalen Les Misérables.

Skolan vill tacka elever och lärare för en fantastisk föreställning!