Besök på Konstakademin

Den 18 november gjorde elever i åk2 på gymnasiet som läser Latin och kulturhistoria ett studiebesök på Konstakademien för att lära sig mer om synen på Antiken från 1700-talet och fram. De fick höra och se hur kända skulpturer från Antiken användes i undervisningen av dåtida konststudenter.