Inlägg av Andrea Dahlberg

Skolavslutning

Hej, Program skolavslutningar vårterminen 2016 Onsdag den 8 juni: 09.00 Lågstadiet och Mellanstadiet, St. Johannes kyrka 11.00 Högstadiet, St. Johannes kyrka Torsdag den 9 juni: 09.00 Gymnasiet, St. Johanneskyrka 14.00-14.30 Gymnasiet åk 3, Studentexamen. MVH Margareta Forsberg Bitr. rektor Samordning grsk/gy

Föreningen Franska Skolans vänner

Inbjuder till årsmöte samt en lättare måltid torsdagen den 28 april 2016. Kl.18.00 i Franska Skolans matsal, Döbelnsgatan 9 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av justeringsperson och tillika val kontrollant Prövande av om stämman blivit behörigen utlyst Godkännande av dagordningen Framläggande av årsredovisningen och […]

Årets resa till Rom

Varje år åker elever i åk3 på gymnasiet som läser latin till Rom. Under årets resa fick eleverna känna av historiens vingslag på Forum Romanum och i Ostia, antika Roms hamnstad, där de vandrade runt på gatorna, i badhusen och åt lunch på teatern. En del andra studiebesök innehöll Augustus fredsaltare och Berninis flodfonänen på […]