Franska Skolan startsidan
top_img_17.jpg
 
Schoolsoft


SchoolSoft är sedan VT 2006 skolans digitala, webbaserade kommunikationssystem för hantering av utbildningsrelaterad information mellan skola, elever och vårdnadshavare. Systemet fungerar som en digital, kanaliserande informationstavla, där skolans lärare och personal publicerar aktuella nyheter, kursrelaterade upplysningar såsom läxor, provresultat, planering m.m. Underlag för utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner hanteras också av systemet. All frånvaro och ledighet ligger också i SchoolSoft och visas i realtid, vilket innebär att elevens frånvaro från en lektion omgående kan kontrolleras via webben av elevens förälder. SchoolSoft fungerar också som faktabas för lärarna vid betygssättningsarbetet.


schoolsoft.jpg
Exempel på vy för vårdnadshavare


Varje förälder/vårdnadshavare till barn på skolan har ett eget inloggningskonto i SchoolSoft. Det består av ett användarnamn, vanligtvis elevens förnamn.efternamn och ett lösenord med åtta tecken. Alla elever från åk 6 har också ett privat inloggningskonto (förnamn.efternamn men ett annat lösenord). All undervisande personal liksom administrationen har också ett eget konto med skriv- och redigeringsrättigheter. Systemet övervakas och administreras av specialutbildad personal på skolan.


Klicka på länken för att komma direkt till SchoolSoft (sms2.schoolsoft.se/franskaskolan).

Vi vet av erfarenhet att det kan ta tid för en elev att mogna och börja ta eget ansvar för sina studier. Med hjälp av SchoolSoft kan vi effektivisera samarbetet mellan hem och skola. Ni kan läsa och hämta information när det passar, ni behöver inte hålla rätt på en massa lösa lappar och ni får bra insyn i skolans verksamhet och ert barns vardag.