Föräldramöte för Gymnasiet

Föräldramöte för Gymnasiet äger rum torsdagen den 3 september kl. 17-19.00.

Närmare information återkommer vi med längre fram.