Franska Skolan – från förskoleklass till gymnasium

Franska Skolan är en av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium. Skolan har idag ca 950 elever och 130 anställda. Fritidsverksamhet bedrivs för barn i klass 1-4. Franska Skolan grundades 1862. Den drivs som stiftelse utan vinstintresse.

Aktuellt just nu

Kösystembyte hösten 2017

Franska Skolan kommer f r o m hösten 2017 byta kösystem efter ett styrelsebeslut fattat den 8 maj 2017. Detta gäller för barn födda 2012 och framåt.

För barn födda tidigare än 2012 gäller vårt gamla system som räknar från årets början .

Skolan går från ett system där barn födda tidigt på året gynnas till ett system där vi räknar antal dagar som gått från födseln till dess att vårdnadshavarna ställt sitt barn i kö oberoende när under födelseåret barnet är fött.

T ex

Föds ett barn den 13 december och registrering sker samma dag har man 0 dagar i kötid, ett annat barn som föds den 2 januari och ställs sedan i kö den 4 januari har då 2 dagars kötid och hamnar efter barnet som föds den 13 december.

Om det är fler barn som ställs i kö på samma dag (t ex födelsedagen, 0 dagar) kommer lottning ske.

Vi tillämpar fortfarande syskonförtur.

Björn Kullgard

Rektor Franska Skolan

Intaget till förskoleklasserna startar i december varje år, innan dess kommer vi inte kunna lämna ut vilken köplats barnen har.

Lediga tjänster